Läkt

Läkt även kallad glespanel används bla på tak som underlag för takpannor. Luftläkt läggs ex. mellan vindpapp och ytterpanel.

Trekantsregel Trekantsläkt

• Dimension 40x40 mm

Trekantsläkt används i övergången från underlagstaket mot vindskivan och är ett måste för att takpappen skall få en riktig övergång och säkra en bra infästning av vindskivan.

Läkt 25-34 mm

• 25x38 mm
• 28x70 mm
• 34x45 mm
• 34x60 mm
• 34x70 mm

Läkt 16-21 mm

• 16x59 mm
• 19x59 mm
• 19x70 mm
• 21x21 mm
• 21x45 mm
• 21x70 mm

Luftläkt

• 10x50 mm
• 15x45 mm

Luftläkt läggs ex. mellan vindpapp och ytterpanel.