Affärsidé

Vi på Håknäs trävaror erbjuder monteringsfärdiga bygglösningar till alla. Både till privatpersoner men även för offentlig verksamhet.
Vi lägger fokus på flexibilitet, exakta leveranser, funktion, detaljlösningar och attraktiv design för att skapa lönsam tillväxt och ge våra kunder tid och pengar över.

Håknäs trävaror ska i företaget och i våra uppdrag fokusera på hållbarhet och positiva upplevelser.

Miljö

Träets positiva egenskaper
Det är ett naturligt och förnybart material som tillverkas lokalt och ger korta transporter. Vid tillverkning används biprodukterna som energi och produktionen ger minimalt med avfall. Materialet binder koldioxid under hela livslängden och när det är uttjänt kan det användas som biobränsle och ersätta fossila bränslen.

Vi använder våra biprodukter