funkisbastu_hakskog15

Hakskog 15

112 000 kr exklusive aggregat

Funkisbastu med spegelvänt basturum.
Funkisbastu Hakskog 15 är komplett färdig. Ingen byggsats. 11,53 m²

Bastu

Bastu Hakskog 15 är den funkisbastu som  har basturummet spegelvänt i jämförelse med  de flesta andra stugor vi bygger.
Vi har beklätt bastuns väggar och tak med bastupanel av gran.  
Golvet är ett 28 mm spontat grangolv. Går igen i hela stugan. Hakskog  15 har 2 st liggande  fönster och 2 stora fönster i basturummet. Fönstren är med träram och enkelglas.

Lavarna är byggda i vinkel. De övre lavarna är av asp och de nedre av gran. Under de övre lavarna är de draget en ljusslang. Som dörr mellan de två rummen sitter en bastudörr i bronsfärgat säkerhetsglas.

Väggbeklädnaden i relaxen är som i bastun av gran. I relaxen har vi ett stående fönster även de med träram och enkelglas.

Glaspartiet är av aluminium med säkerhetsglas, tvådelat och låsbart.

Relaxrum

Relaxrummet är utrustad med ett elpaket; två st dubbeluttag, fördragen el för utebelysning,  brytare för belysning  inne och ute, elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. De är även monterat ett element i den här stugan.

Bastun är förberedd för elaggregat , men är inga problem att sätta in ett vedeldat aggregat i stället.

I Hakskog 15 har vi monterat ett Harvia Cilindro PC90E

Vi på Håknäs skogsförädling använder oss av produkter från Harvia.

Har du frågor om någon av våra produkter, eller kanske funderingar på en skräddarsydd bastu till sommarstugan, föreningen eller fjällstugan? Tveka inte att slå en signal eller skicka ett mail!

070 - 326 02 79
info@hakskog.se