Behöver jag bygglov för en friggebod?

Friggebod perfekt som atelje eller gäststuga! Exteriör.

 

Det korta svaret är nej, men det finns ändå ett fåtal saker som måste tas hänsyn till vad det gäller placering och tillämpning, enligt plan- och bygglagen. Det kan också vara lätt att blanda ihop en friggebod med ett attefallshus, då båda är bygglovsbefriade komplementbyggnader till ett redan befintligt bostadshus. Men där attefallshuset är strängare reglerat och kan fungera som ett permanentboende är tanken med en friggebod att den ska fungera till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Bra att tänka på när du planerar för din friggebod

Friggeboden lyder som sagt inte under lika stränga bestämmelser från Boverket, och alla våra bodar möter naturligtvis Boverkets regler vad gäller konstruktion, men här är de få som du bör tänka på när du planerar för din friggebod:

  • Minst 4,5m från grannens tomtgräns. Vill du placera friggeboden närmare måste du ha medgivande av din grannar. Ordna gärna ett skriftligt medgivande.
  • Utseende – friggeboden bör ”ha lämpligt utseende när det gäller form, färg och material”. Det handlar i regel om att den ska samspela med sin omgivande miljö, och inte vara alltför excentrisk i sin utformning.
  • Strandskydd – vill du placera boden nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.
  • Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser i detaljplan. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på prickmark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.
  • I närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.
  • Byggnadsnämnden i din kommun kan svara på dina frågor om du är osäker kring någonting gällande uppförandet/placeringen av din friggebod.
  • Friggebod med bastudel eller eldstad – det går fint det också, men du behöver lämna in en bygganmälan till byggnadsnämnden i din kommun, oavsett om du utrustar en befintlig friggebod eller köper en ny med inbyggd bastu.

Inte så krångligt, eller hur?

Med det utrett kan du botanisera bland våra friggebodar, eller bastustugor. Och kom ihåg, vi skräddarsyr lösningar utifrån dina behov, så tveka inte att höra av dig med tankar och idéer!